E - commerce

Našim klientům v oblasti e - commerce poskytujeme zejména tyto služby:

  • zpracování obchodních podmínek e-shopů a elektronických tržišť služeb atp.;

  • registrace a transfery domén;

  • příprava smluv o tvorbě webu;

  • příprava smluv na zajišťování online marketingu;

  • příprava dohod o úrovni poskytovaných služeb (SLA);

  • autorskoprávní ochrana a příprava licenčních smluv;

  • registrace ochranných známek;

  • vytvoření podmínek pro zpracovávání osobních údajů.