Energetika

V oblasti energetiky poskytujeme zejména následující služby:

  • zastupování v řízeních o udělení, změně nebo zrušení licence před Energetickým regulačním úřadem;
  • zastupování energetických společností v přestupkových věcech před Energetickým regulačním úřadem;
  • posuzování existence nabývacích právních titulů a samotného vlastnictví energetických zařízení, včetně zákonných a smluvních věcných břemen;
  • příprava obchodních podmínek energetické společnosti;
  • nastavení a revize smluvní dokumentace s ostatními účastníky trhu s energiemi - smluv o připojení, smluv o dodávkách energií, smluv o sdružených službách dodávek energií, smluv o výkupu elektřiny z FVE a dalších;
  • příprava odborných právních stanovisek k aplikaci právních předpisů v oblasti energetického práva;
  • poradenství v souvislosti s průběžným plněním specifických právních povinností vyplývajících z národní i evropské legislativy v oblasti energetiky.