Kybernetická bezpečnost ve veřejných zakázkách

18.11.2019

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost ("NÚKIB") vydal varování před použitím technických a programových prostředků Huawei Technologies Co., Ltd., a ZTE Corporation, kde vyslovuje obavy z existence potenciálních rizik při využívání těchto prostředků. Metodika, kterou NÚKIB vydal začátkem letošního roku k varování zadavatelům popisuje, jak mohou postupovat ve fázi přípravy zadávacích podmínek, ve fázi již probíhajícího zadávacího řízení, příp. ve fázi po skončení zadávacího řízení a po zadání zakázky konkrétnímu dodavateli.
Jde však o nezávazné doporučení NÚKIB, které musí být posuzováno optikou zákona o zadávání veřejných zakázek.