Právo nemovitostí

Našim klientům asistujeme ve všech situacích týkajících se nemovitých věcí, a to například:

  • provádění právních due diligence nemovitých věcí;
  • příprava a vyjednávání podmínek kupních smluv při koupi či prodeji objektů pro bydlení, komerčních prostor, či pozemků;
  • příprava smluv o dílo v rámci developerských projektů;
  • asistence v rámci projektového financování;
  • příprava zajišťovací dokumentace;
  • poskytování advokátních úschov;
  • zastupování před orgány veřejné správy (katastrem nemovitostí, stavebním úřadem atp.).