Právo obchodních korporací

Našim klientům asistujeme ve všech záležitostech od volby právní formy podniku a jeho založení, po celou dobu jejího trvání, až po její případné zrušení a zánik, včetně likvidace. Standardní právní poradenství naší advokátní kanceláře v této oblasti nejčastěji zahrnuje:

  • poradenství při zakládání společností včetně ideálního nastavení korporátní struktury (příprava zakladatelských právních jednání, vedlejších dohod společníků atp.);
  • poradenství při běžné korporátní agendě (příprava valných hromad a zasedání dalších orgánů společnosti, smluv o výkonu funkce atp.);
  • poradenství při likvidaci společností;
  • příprava smluvní dokumentace s obchodními partnery, dodavateli, zákazníky atp.