Whistleblowing

Našim klientům poskytujeme v oblasti tzv. whistleblowingu zejména tyto služby:

  • whistleblowing školení a metodika;
  • příprava vnitřních směrnic, zásad etických kodexů a chování na pracovišti;
  • výkon funkce příslušné osoby odpovědné za vyřizování oznámení;
  • vedení zákonné evidence oznámení;
  • komunikace s oznamovateli;
  • poskytování software společnosti Safe Whistlers s.r.o.