Závazkové právo

V rámci závazkového práva Vám tým našim klientům navrhneme, připravíme a vyjednáme optimální smluvní struktury nových obchodních smluv či změníme stávající, včetně vzorových, a to zejména v následujících oblastech:

  • příprava a revize smluv se zákazníky, dodavateli a/nebo obchodními partnery (kupní smlouvy, nájemní smlouvy, smlouvy o dílo, NDA, SPA, úvěrové dokumentace, smlouvy s developery, subdodavateli či architekty atp.);
  • příprava všeobecných obchodních podmínek;
  • ochrana know-how, obchodního tajemství, duševního vlastnictví;
  • zajištění závazků a prevence rizik.