Dotace

V rámci naší praxe poskytujeme právní služby příjemcům dotací. V této oblasti poskytujeme zejména následující služby:

  • zastupování klientů v rámci administrace žádostí o poskytnutí dotace od správného výběru dotačního programu, přes přípravu veškeré dokumentace až po úspěšné poskytnutí dotace;
  • zastupování klientů v rámci výběrových řízení pro nákup zboží, služeb a/nebo stavebních prací financovaných z dotačních prostředků;
  • zastupování příjemců dotací před poskytovateli dotací, auditními orgány, finanční správou i soudy.