Fúze a akvizice

Našim klientům poskytujeme poradenství v oblasti fúzí a akvizic, a to, přičemž naše poradenství v této oblasti zejména zahrnuje:

  • strukturování transakce a její příprava;
  • provedení due diligence, analýza a vyhodnocení rizik;
  • poradenství v oblasti akvizic včetně přípravy veškeré dokumentace
  • poradenství při přeměnách společností včetně přípravy veškeré dokumentace a zajištění všech potřebných kroků pro úspěšnou realizaci přeměny;
  • poradenství v nastavení joint ventures.