Právo duševního vlastnictví

Pro naše klienty poskytujeme komplexní právní ochranu jejich duševního vlastnictví zejména v následujícím rozsahu:

  • poradenství v oblasti ochrany obchodního označení, ochranných známek, průmyslových vzorů atp.;

  • příprava licenčních smluv;

  • ošetření autorských práv v rámci zaměstnavatele a při tvorbě na zakázku včetně vývoje software a databází;

  • ochrana práv výkonných umělců a práv výrobců zvukového či obrazově zvukového záznamu;

  • obranu proti nekalé soutěži;

  • zastupování ve věcech zásahů do práv duševního vlastnictví;

  • zastupování v řízeních v oblasti ochrany osobnosti (pověsti a dobrého jména, podobizny a jiných projevů lidské osobnosti).