ESG

Našim klientům poskytujeme komplexní právní poradenství v ESG (Environment, Social and Governance). V rámci této problematiky poskytujeme zejména tyto služby:

  • poskytnutí přehledu novinek legislativy v oblasti ESG;
  • analýza rizik a příležitostí spojených s udržitelností;
  • příprava přehledu ESG dat na míru potřebám našich klientů;
  • vyhodnocení obchodních a marketingových příležitostí a rizik v oblasti ESG;
  • školení v oblastech souvisejících s ESG.