Veřejný zakázky

V rámci naší praxe poskytujeme právní služby jak zadavatelům, tak i dodavatelům. V oblasti veřejných zakázek poskytujeme zejména následující služby:

  • zastupování zadavatelů v rámci zadávacích řízení od správného nastavení zadávacího řízení, přes přípravu zadávací dokumentace až po úspěšné uzavření smlouvy, případně zastupování v řízení o námitkách;
  • zastupování dodavatelů při přípravě nabídek, předběžných nabídek a žádostí o účast pro účast v zadávacích řízeních, přípravě námitek proti zadávací dokumentaci či úkonům zadavatele;
  • zastupování zadavatelů i dodavatelů v řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a před soudy ve správním soudnictví
  • poskytování poradenství při vyřizování žádosti o dotaci;
  • zastupování příjemců dotací před poskytovateli dotací, auditními orgány, finanční správou i soudy.