Investice do podnikání

Našim klientům asistujeme ve všech záležitostech týkajících se investic do podnikání, a to jak startupům, tak investorům. Standardní právní poradenství naší advokátní kanceláře v této oblasti nejčastěji zahrnuje:

  • poradenstvím pro hladký vstup investora včetně přípravy veškeré související dokumentace;
  • nastavení korporátní struktury;
  • příprava smluvní dokumentace pro poskytnutí financování, typicky formou úvěru, či konvertibilního úvěru, a to včetně případné zajišťovací dokumentace;
  • poradenství v případě exitu z projektu;
  • poradenství při běžné korporátní agendě (příprava valných hromad a zasedání dalších orgánů společnosti, smluv o výkonu funkce atp.).