Chyba při vyplňování krycího listu nabídky

18.11.2019

Krajský soud v Brně řešil případ, kdy účastník udělal chybu při vyplňování krycího listu nabídky, když do něj a zároveň i do návrhu smlouvy nesprávně uvedl cenu včetně DPH, přestože zadavatel požadoval uvedení ceny bez DPH.

Zadavatel nedodržel zásadu transparentnosti, když při hodnocení nabídek v rámci dílčího hodnotícího kritéria umožnil tomuto účastníkovi danou nejasnost vysvětlit, čímž došlo k zásahu do hodnot, které se vázaly k hodnotícím kritériím nabídkové ceny, čehož důsledkem byl výběr dodavatele na základě nabídky s opravenou nabídkovou cenou.

Krajský soud v Brně konstatoval, že je nerozhodné, zda cena vyplývala z přiloženého rozpočtu, potažmo z vysvětlení vybraného účastníka, jelikož zásadní jsou údaje uvedené v krycím listu a smlouvě o dílo. Současně je dle Krajského soudu v Brně irelevantní, zda k takové situaci došlo administrativním pochybením či jinak.  

Krajský soud v Brně uvádí, že formalistický přístup, který nepřipouští jakkoli dodatečně vysvětlovat části nabídky, které jsou předmětem hodnotících kritérií, je namístě