PRÁVNÍ PORADENSTVÍ S CITEM PRO BUSINESS

Nejnovější aktuality na našem webu

Přečtěte si jako první, co je nového

Povinnostem v rámci novely zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen "AML zákon") se nevyhnul ani trh s uměním. Ve spojitosti s AML zákonem je nejčastěji zmiňovaný finanční a realitní trh, nicméně AML zákon řadí mezi tzv. povinné osoby i obchodníky s uměním. Především...

Připravili jsme pro Vás seriál krátkých videí na téma "Veřejné zakázky a odpovědné zadávání", ve kterém Vás provedeme od základních otázek typu "Kdo je veřejný zadavatel?", nebo "Co je to veřejná zakázka?" po novou problematiku veřejného zadávání, a to tzv. zásadu odpovědného zadávání včetně uvedení praktických příkladů.

Dne 1. 1. 2021 vešla v účinnost velká novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen "AML zákon"), která výrazně rozšířila okruh tzv. povinných osob, mimo jiné i o osoby podnikající na realitním trhu.

Dne 1. 1. 2021 vejde v účinnost velká novela zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen "ZOK"), zveřejněná ve sbírce zákonů pod č. 33/2020. Jedná se o velmi rozsáhlou novelu, která do stávající právní úpravy vnáší značné změny. Mezi tyto změny patří rovněž změny v oblasti druhů podílů a akcií.